Lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Se sopii mielen oireiluun, joka ei vielä ole pahoin kriisiytynyt tai kroonistunut.

Pääset keskustelemaan ajankohtaisista haasteistasi nopeasti etkä tarvitse siihen lääkärin lähetettä.

Työskentelyssä voidaan käsitellä monenlaisia elämän kriisejä esim. arjessa jaksamista, ahdistuneisuutta,  motivaation puutetta,  parisuhteen ja perheen ongelmia sekä työ- ja opiskelupaineita.

Terapiassa keskitytään pääasiassa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.  Menneisyyttä ei kuitenkaan suljeta pois, vaan annetaan asioiden nousta tarpeen mukaan esiin.

Ongelmien sijaan keskitytään luomaan toivoa, avartamaan ymmärrystä ja etsimään yhdessä heti helpottavia ratkaisuja arkeen.

Joskus muutos voi tapahtua nopeasti. Tutkitusti jo muutama käynti voi riittää tuomaan helpotusta tilanteeseen.

Käynneistä ei pidetä rekisteriä eikä sitä merkitä OmaKantaan. Tämä terapia ei kuulu KELA -korvattavan hoidon piiriin.

Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa. Jos lyhytterapia ei ole sinulle riittävä hoitomuoto, ohjaan eteenpäin lääkärille tai psykoterapeutille.

Toimin lyhytterapeuttien eettisten ohjeiden mukaan ja luonnollisesti olen vaitiolovelvollinen.

Olen opiskellut ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa Helsingin Psykoterapiainstituutin  kaksivuotisessa (60op) terapeuttikoulutuksessa. Taitopainotteinen koulutus antaa vahvat perustaidot ratkaisukeskeisistä menetelmistä. Valmistuin 2020.

Lyhytterapiakäyntejä on yleensä max 20.

Hinnasto:

– Tutustuminen etänä  45 min/50 e

– Etätapaaminen:

  • 1 x  45 min/60 e
  • 3 x 45 min/165 e
  • 5 x 45 min/250 e

– Lähitapaaminen:

  • 1 x 60 min/79 e
  • 3 x 60min/207 e
  • 5 x 60 min/ 295 e

– Yhdistetty mieli- & kehoterapia

  • 120min/120e (60min lyte + 60min keho)*

* Lyhytterapia yhdistettynä toiseen palveluuni  esim. shindoon tai vesiterapiaan.

Hinnat sisältävät ALV 24%.

Tapaamiset joko etäyhteydellä, työhuoneellani tai ulkoillen luonnossa. Huom! heinäkuussa tapaamiset pidetään etänä.

Sitä mitä emme uskalla kohdata emme voi muuttaa...

Se minkä kohtaamme - muuttuu.

Mitä ratkaisukeskeinen terapia on?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua elämän haastaviin tilanteisiin.

Terapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän pulmakohtia ja kriisejä: mm. arjessa jaksamista, motivaation puutetta, masennusta, ahdistusta, parisuhteen ja perheen ongelmia, työhön ja opiskeluun liittyviä paineita, itsetunto-ongelmia tai vaikkapa yksinäisyyden tuomaa lastia. Asioita, jotka eivät välttämättä vaadi pitkää hoitosuhdetta, vaan ennemminkin rinnalla kulkijaa sekä näkökulmien ja mahdollisuuksien avaajaa. Se on keskustelua ja asioiden punnitsemista ammattilaisen kanssa.

Lyhytterapiassa ei käydä läpi koko elämää vaan keskitytään tässä hetkessä pinnalla oleviin haasteisiin ja suunnataan katsetta tulevaan, lisätään itsetuntemusta ja itsemyötätuntoa.

Ratkaisukeskeisyyden mukaan ongelmien ratkaiseminen ei vaadi niiden syiden perusteellista pohdintaa vaan paljon voidaan tehdä, vaikka menneisyyttä ei voi muuttaa.

Tavoite on, että asiakas löytää omat voimavaransa ja kykenee auttamaan itseään jatkossa ilman terapiaakin. Terapeutti ei koskaan anna oikeita vastauksia vaan auttaa asiakasta tarkastelemaan ongelmaansa eri näkökulmista ja hahmottamaan erilaisia ulospääsyjä. Asiakas on aina oman ongelmansa paras tietäjä, terapeutin tehtävä on kunnioittaa tätä tietoa ja auttaa eteenpäin.

Tapaamisten alussa on hyvä määritellä mahdollisimman tarkasti millaista elämä on, kun ongelmaa ei ole ja tätä kautta löydetään tavoite. Tavoite on aina asiakkaan oma ja sen tulee näkyä käyttäytymisen tasolla, se määritellään positiivisesti ja on saavutettavissa oleva.

Jo muutaman tapaamisen työskentely selkiyttää ajatuksia ja auttaa rakentamaan uutta ymmärrystä ja suuntaa elämässä. Joskus lyhyissä terapioissa tapahtuu melkein ihmeitä. Sen tuloksena voi olla aidosti uudenlainen ote elämään, ajatuksiin ja tunteisiin. Lyhyempikin terapia riittää, kun muutokselle välttämättömät elementit löytyvät; halu ja valmius toimia eri tavalla kuin ennen.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa voi tarjota myös vastalääkkeen niille syville toivottomuuden tunteille, joita monet traumaattisia asioita kokeneet joutuvat käymään läpi. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa auttaa näkemään tulevaisuuden, jossa voi elää tervettä, tyytyväistä ja hyvää elämään.

Kiinnostuitko?

© Copyright - Easylife